Návod na oficiální kampaně AOE

scorpions logo, upravené Návody uveřejněn s laskavým svolením týmu Scorpions Software. Tento návod (a mnoho dalších) naleztete v programu Scorpions Wincheater, který lze stáhnout na http://www.cheater.cz
Autor návodu: Michal Deus "Miky" (mdeus@centrum.cz)

Ascent of Egypt - výuková kampaň

1) Hunting (8000 př.n.l.)

Cíl : vytvořit 7 vesničanů
Doba ledová skončila. Vaše lovecké schopnosti jsou vynikající, ale technologie nic moc. Založte malou ves v deltě Nilu.
---
Vesničana pošlete na gazely a vytvořte další dělníky schopné pro vás pracovat. Budete také muset postavit jeden dům kvůli zvýšení populačního místa. Vytvořte 7 vesničanů a je konec.

2) Foraging (7000 př.n.l.)

Cíle : postavit storage pit (skladiště), postavit granary (sýpka), postavit dock (přístav),
Lovení by vám šlo, ale nemůžeme lovit věčně, proto se budeme nyní věnovat sbírání plodů.
---
Rozšiřte svou populaci na 12 dělníků. Těžte jídlo a dřevo a postavte vše potřebné pro dokončení mise.

3) Discovers (6500 př.n.l.)

Cíl : najdi 5 vyznačených oblastí dřív, než nepřítel (označeny vlajkami)
Suroviny nám docházejí, takže budeme muset expandovat. Vhodné území je pro založení vesnice je na severu, ale tam jsou naši nepřátelé z Lybie.
---
Postavte ves a pošlete dělníka na označená místa (bílé čáry), postaví tam prapory a ty vám zabezpečí obsazení území.

4) Dawn of a new age (6000 př.n.l)

Cíl : postupit do doby nástrojů (tool age)
Kontakt s jinou kulturou nám umožnil technologický pokrok. Postup do další doby by znamenal nový přínos technologií a další rozvoj naší skromné říše.
---
Založte ves, natěžte 500 jídla a postupte do další doby.

5) Skirmish (5500 př.n.l.)

Cíl : znič nepřítele
Technologie i jídlo je zabezpečené. Máme ho dost na dlouhou dobu. Ostatní kmeny se ale také vyvíjejí, a tak dochází k bitvám mezi nimi a námi.
---
Zničte všechny nepřátelské jednotky v oblasti.

6) Farming (4000 př.n.l.)

Cíle : kontroluj všechny ruiny nashromáždi 800 jídla,
Invaze byla odražena. Máme nové technologie, jenž nám umožnily zvítězit a začneme se věnovat zemědělství, které je nezbytné pro získání jídla.
---
Začněte s výstavbou a s tréninkem vojáků. Nepřítel na vás pošle pěchotu, tak ať jste připravení. Nashromážděte jídlo, vystavte další muže a zaberte runu, která je na západním cípu mapy.

7) Trade (2000 př.n.l)

Cíl : nashromáždi 1000 kamene a zlata
Naše zásoby jídla a dřeva rostou. Technologie je taktéž dobrá. Chybí nám však zlato a kámen. Kámen bude u naší vesnice, ale zlata je málo. Budeme ho muset směnit.
---
Postavte vesničku a zničte nepřátele na ostrovech. Jejich přístavy ale nechte a posílejte do nich své obchodní bárky. Nezapomeňte u nich nastavit, za co mají zlato směnit. Dobrou surovinou je třeba dřevo, protože je ho většinou dost.

8) Crusade (1900 př.n.l)

Cíl : zkonvertovat balistu a přivést ji do městského centra
Vesnice vzkvétají a navíc již máme kněze, který dokáže léčit naše zraněné muže a dokonce i přesvědčit nepřátelské vojáky, aby se přidali na naši stranu. Chtělo by to jej využít i k jiným než náboženským a obřadním účelům.
---
Nejdříve zabijte lučištníky strážící balistu a pak si ji mnichem překonvertujte.

9) River outpost (1700 př.n.l.)

Cíle : najděte velký ostrov na Nilu, postavte zde centrum města a 2 strážní věže
Naše armáda sílí. Lybie byla zničena, ale objevil se nový nepřítel - Nubiáni. Pokud ovládneme Nil, můžeme se jich zbavit.
---
Založte ves a rozjeďte výrobu. Uprostřed mapy je ostrov s kamením, které je nutné pro věže.

10) Naval battle (1650 př.n.l.)

Cíl : získej artefakt a doprav ho k centru města
Bohužel nepřítel nepolevil. Nil je sice náš, ale to nestačí. Nepřítel má mocný artefakt, jenž mu dodává sílu. Měli bychom ho získat.
---
Začněte se rozvíjet. Očekávejte rané námořní a pěchotní útoky, proto se dobře opevněte. Nepříteli časem dojdou peníze, tak potom zaútočte, šlohněte artefakt a dovezte ho domů.

11) A wonder of the world (1625 př.n.l.)

Cíl : postav zázrak
Kdybychom postavili zázrak, definitivně zničíme nepřítele. U nás je ale málo surovin, proto budeme muset expandovat do jiných oblastí, kde jich bude dotatek. Naši spojenci - Mínojská civilizace - by s námi mohli obchodovat.
---
Čekejte rychlé útoky nepřítele, proto se dobře připravte. Dobrou obranou jsou věže. Rozviňte se co nejrychleji, jak jen to půjde. Prozkoumejte ostrovy a pomocí lodí obchodujte se spojenci. Pak postavte zázrak.

12) Siege in Canaan (1450 př.n.l.)

Cíl : zničte nepřátelské vývojové centrum (goverment center)
Náš zázrak upevnil moc faraona. Všichni k němu vzhlíží jako k bohovi a také se tak k němu chovají. Jsou zde ale i jiní nepřátelé, kteří se nebudou chtít dívat, jak Egypt vzkvétá.
---
Rozviňte se. Jídlo z keřů použijte na vývoj do nové doby, protože jiné jídlo v okolí není. V další době stačí postavit market a pak farmy, které zabezpečí dostatečný přísun potravin. Postupujte kupředu a zničte váš cíl.

Glory of Greece

1) Land grab (2000 př.n.l.)

Cíle : postav 5 farem, znič všechny dórské farmy
Doba ledová je za námi. Jídlo nám ale téměř došlo. Postavení farem by ale mohlo pomoci uklidnit situaci. Je zde však ještě nepřátelský kmen, kterého se budeme muset zbavit. Odříznutí ho od jídla by mohlo stačit.
---
Kousek od vás jsou žlutí. Vyhlaďte jejich ves a postavte zde svou vesnici. Rozvíjejte se a odrážejte útoky nepřátel. Postavte farmy a zničte ty nepřítele.

2) Citadel (1500 př.n.l.)

Cíle : zaber ruiny, postav 2 věže u ruin
Naše území se rozrůstá, ale území našich sousedů také. Jsou to hlavně Thébané a nechtějí nás pustit dál.
---
Co nejrychleji se snažte zabrat těžiště zlata a kamení. Jsou roztroušena po ostrovech, takže by to neměl být větší problém. Můžete se pomocí lodě vylodit severozápadně od vás a obejít nepřítele, natěžit si tu nějaké zlato a kamení a rychlým útokem splnit cíle.

3) Ionan invasion (1400 př.n.l.)

Cíle : najdi 3 ruiny, postav goverment center mezi vlajkami
Zatlačili jsme naše sousedy zpět. Nyní se vydáme přes moře do Malé Asie založit nová města.
---
Postavte základnu a zaberte všechny ostatní ostrovy. Na ten hlavní se vydejte, až budete mít dostatek vojáků. Zničte věže okolo vlajek, zaberte studny a postavte budovu.

4)Trojan war (1250 př.n.l.)

Cíle : zabij Hektora, zmocni se relikvie
Manželka trojského krále byla ukradena Parisem a ten si ji odvezl do Řecka. Nyní se Trója vydala zlikvidovat Řeky, proto je musíme zastavit.
---
Na ostrově máte vše mimo zlata. To je na okolních ostrovech. Odrážejte útoky, opevněte se, a pak zaútočte. Zaberte artefakt a zabijte Hektora.

5) I'll be back (1250 př.n.l.)

Cíle : zajmi artefakt znič chrám (temple)
Dalším nepřítelem jsou Mínojané, kteří obývají ostrov Knósos. Byli to naši spojenci, ale zradili. Vyslali dokonce skupinu, která tě měla zabít, ale byli včas odhaleni.
---
Paráda. Jste totálne v pr… . Útočí ze všech stran. Vemte zbytek toho, co zbylo a pošlete to od nepřátel k lodím. Naloďte se a prchejte podél řeky na jih. Na druhé straně je ostrov. Až budou u břehu tohoto ostrova vidět tři kusy bahna (to je to, po čem se dá ve vodě chodit), tak tam se vyloďte. Dejte se na východ až ke křižovatce. Nyní na jih. Další křižovatka, a to západ - vpravo a východ - vlevo. Dejte se vlevo po hliněné cestě, ne po trávě. Teď spěchejte na jih k další vyloďovačce. Nalodit a vylodit na jihu. Je tu neutrální armáda, která je teď vaše.
Přeplavte se zpět, zničte věže a zajměte další tři vyloďovací lodě. Vyloďte se na Knósu a zničte palác.

6) Siege of Athens (471 př.n.l.)

Cíl : zajmi všechny artefakty
Přes 500 let válek nám umožnilo zmocnit se mnoha území. Odrazili jsme perské útoky. Nyní se ale přeme se Spartou o vládu. Je tu další válka, jen doufejme, že nás oslabí méně než ta předchozí. Sparta má lepší armádu, zásoby, no prostě všechno. Musíme se ubránit, dokud nepřijdou posily.
---
Začněte s obranou města. Na východě máte vyloďovačku, narvěte do ní asi pět dělníků a pošlete je na ostrov na východě. Postavte tam základnu a zajišťujte si přísun surovin. Obchodujte se žlutými a doma stavte věže a centuriony. Pak začněte postupně ničit nepřítele. Ten naštěstí nemůže nic stavět.

7) Xenophon March (401 př.n.l.)

Cíle : zajmi artefakt eskortuj jej k výzkumnému (goverment) centru
Peloponéská válka se Spartou skončila. Mnoho řeckých válečníků padlo, ale nyní se vydáváme dobýt perskou říši. Jejich sloni nám mohou dělat potíže. Hmm uvidíme, co se dá dělat.
---
Na začátku se ocitáte v úzkém skalnatém údolí. Postavte sklad a začněte těžit dřevo. Pak postavte další budovy a pokračujte údolím k nepříteli (červený) a zničte ho. Tady si založte základnu. Pak se vyloďte na druhém břehu a postupujte k posledním hradbám dalšího nepřítele. Cestou narazíte na zlato, které vytěžte. Zničte obranu, postavte nový přístav a vyloďovačku, kterou artefakt odvezte na ostrůvek severně od vás.

8) Wonder (331 př.n.l.)

Cíl : znič zázraky nepřítele nebo nepřítele samotného
Návrat Xenophona a 10 000 Řeků z Persie byl oslavován a vítězně přivítán, ale Perská říše nepadla. Nyní nás vede Alexandr Makedonský, je to velký válečník, ale nevíme, co dokáže. ---
Nic pořádného se dělat nedá. Vytěžte suroviny na zázrak. Jediné, co vám chybí, je zlato a to je u hnědého hráče.

Voices of Babylon

1) Holy man (1760 př.n.l.)

Cíl : znič nepřátelské kmeny Elamitů a Akkadů
Naše malé babylonské království vzkvétá za nového vládce Chamurappiho. Jsou zde ale i jiní, kteří nás nenechávají v klidu spát.
---
Vydejte se podél řeky k brodu a pak ji překročte. Dorazíte do osady nepřítele, kde není skoro žádná obrana. Knězem konvertujte nepřátelské dělníky a založte ves. Pak zničte všechny nepřátele.

2) Tigris valley (1755 př. n.l.)

Cíl : získej dva chybějící artefakty a doprav je na svoji základnu
Chamurappi nás vede dál a dál, ale tato zem není moc úrodná, proto se musíme pokusit ovládnout okolí řeky Tigris, kde bude možné postavit úrodné obilnice.
---
Nejdříve se vydejte zničit červené, protože nic nemají a nebudou vám dělat potíže. Zajměte artefakt a dovezte ho k sobě na ostrov. Založte si novou základnu na jejich místě a pak smeťte hnědé. Stačí druhý artefakt přepravit k vám na ostrov.

3) Lost (1595 př.n.l.)

Cíl : znič Chetity
Chetitská armáda zaútočila na Babylon a obsadila povodí řeky Eufrat. Chtějí tam nyní vybudovat město, které by nás mohlo v budoucnosti ohrozit, proto ho musíme zničit dříve, než vůbec bude založeno.
---
Vydejte se k ostrůvku severně od vás a mnichem konvertujte toho na protějším břehu. Pak pobijte lučištníky a konvertujte loď. Naložte do ní své jednotky a doplujte na západ, kde jsou žlutí. Konvertujte dělníka, naloďte se a plujte na severní roh mapy, kde je ostrov ideální pro založení základny. Pak zničte Chetity.

4) I shall return (1125 př.n.l.)

Cíl : znič Elam
Po ústupu Chetitů se říše stabilizovala, ale bohužel se objevil nový nepřítel a to říše Elam. Musíme je zničit, abychom mohli převzít moc jednou provždy.
---
Vaše město je pod útokem, proto nezbývá než se stáhnout na ostrov východně od vás. Tam postavte nové město a zničte Elam.

5) The great hunt (1170 př.n.l.)

Cíl : zajmi artefakt
Babylonská říše je již poměrně velká, ale náš král Nabukadnezar I. chce ještě víc. Musíme zaútočit na Elamskou pevnost, kde je ukryta soška boha Mardula (v artefaktu).
---
Pokračujte na jih. Zaútočí na vás zvířata, tak je pobijte a jděte dál. Dojdete k osadě žlutých, kde jsou věže, takže se tu moc nezdržujte a prolezte dál. Cesta se stočí na sever, kde jsou nepřátelští sloni. Cestou minete oranžové věže a nakonec dolezete k modrým vlajkám. Proražte hradbu a vezměte si mnichy, kterými konvertujte katapulty. S nimi se vraťte k oranžovým věžím, jež zničte. Postupujte s armádou novou písčitou cestou, dokud nedojdete k moři. Pevnost nepřítele je v severním cípu mapy, ale v moři jsou ostrůvky a na nich další vojáci, co se k vám přidají. Pak se vypravte na pevnost.

6) The caravan (1119 př.n.l.)

Cíl : dovezte artefakt k chrámu
Získali jsme sošku a musíme ji dopravit do Babylonu. Jediné místo, odkud to bude možné, je chrám v lese.
---
Postupujte podél okraje mapy na západ, je tu totiž nejslabší obrana. Dostanete se k červeným věžím, které ignorujte. Od západního rohu mapy opět po okraji na sever až k chrámu, který je mezi stromy.

7) Lord of the Eufrath (648 př. n.l.)

Cíl : znič Asyřany a Chaldany
Zničení Elamu a doručení sošky do Babylonu znamenalo několik stovek let míru, ale objevili se noví nepřátelé - Asyřané a Chaldané. Asyřané útočí ze severu a Cheldané z jihu. Další válka je před námi.
---
Co nejrychleji se zbavte nepřítele severně od vás. Bude vás totiž ohrožovat hned ze začátku. Pak zničte i toho druhého na protějším břehu.

8) Niniveh (612 př.n.l.)

Cíl : znič zázrak v Ninive
Odrazili jsme Asyřany a ti se stáhli do pevnosti v Ninive. Musíme zničit jejich mocné zdi a také zázrak. Tím definitivně zlomíme jejich moc.
---
Zase skoro nic nemáte, ale kousek od vás je ostrov a na něm žlutí. Mnichem zkonvertujte dělníky a rozviňte se na svém ostrůvku. Pak žluté zničte a postavte u nich základnu. Připravte armádu a z jihu zaútočte na Ninive. Stačí zničit pouze zázrak.

Jamato empire of the rising sun

1) Assassins (365 n.l.)

Cíl : zabít vůdce Izumů
Stát Jamato již spoustu let zápasí s jinými kmeny v Japonsku o moc. Nejhorší jsou Izumové. Naši špehové zjistili, že Izumové chtějí zaútočit na některého z našich spojenců. Odstranění jejich vůdce by je mělo zastavit.
---
S partou vrahů se vydejte podél řeky až k prvnímu brodu. Cestou zabijte lvy. Překročte řeku a podél ní postupujte na sever, kde je váš kněží, který se ale nemůže pohybovat. Vyléčete jednotky a prolezte mezi řekou a stromy k přístavu. Je to úzká cestička pro jednoho vojáka, ale postupně tam všechny dostanete. Ještě kousek na sever a objevíte hrdinu, kterého zabijte.

2) Island hopping (370 n.l.)

Cíl : ukradni 6 artefaktů
Zabití vůdce Izumů ná dalo pár let času, než se nepřítel vzpamatuje. Musíme zaútočit na vesnice na ostrovech a vzít si jejich poklad. To by je mělo dost ochromit a zahnat jejich choutky na naší říší.
---
Naloďte se a drancujte ostrovy. Jen pozor, aby jste nepřišli o moc vojáků, protože nemáte žádný přísun.

3) Capture (375 n.l.)

Cíl : zajmi artefakt
Nastal čas, abychom se Izumů zbavili jednou provždy. Když si vezmeme jejich artefakt, oslabíme tím jejich morálku a snad se jejich vesnice k nám přidají.
---
Rozjeďte vesnici a rozdrťte nepřátele okolo jezera. Nyní je vše vaše a můžete soustředit útok na ostrov, který je uprostřed jezera a kde je ukryt artefakt.

4) Mountain temple (376 n.l.)

Cíl : znič chrám nepřítele a na jeho místě postav svůj
Válka se blíží ke konci. Jestliže se nám povede zničit chrám Izumů a na jeho místě postavit náš vlastní, bude to jistě znamenat jejich definitivní zánik.
---
Začněte s rozvojem a pomalu ničte žluté, kteří jsou na vašem poloostrově. Na západě je ostov, kde si můžete založit další osadu a získat odsud suroviny. Pak ještě zničte hnědé na východě a obstarat další zdroje . Nyní se můžete vydat srovnat chrám se zemí.

5) The canyon of death (380 n.l.)

Cíl : zajmi artefakt a doprav ho na svůj ostrov (označen vlajkami)
Nepřítel je zničen, ale jeho spojenci se stáhli na ostrov Honšú. My se ale vydáme na ostrov Šikoku, kde je nejsilnější klan.
---
Postupujte na jih, kde prorazte hradbu. Za ní je vyloďovačka, doplujte na ostrov s vlajkami a vezměte si posily. Na západě je ostrov s artefaktem a také jeho obrana. Jsou to docela jatka, ale dá se to.

6) Oppression (385 n.l.)

Cíl : znič výzkumné (goverment) centrum
Získali jsme Šikoku a teď soustředíme naši pozornost na jižní ostrov - Kjúšú. Naše vyloďění neproběhlo podle představ a naše ves byla zajata.
---
V klidu se rozvíjejte a rozptylte se po celé mapě. Připravte katapulty, změňte diplomacii a zničte výzkumné centrum na jihu.

7) A friend in need 562 n.l.)

Cíle : ochraň Paekchany znič nepřítele
Celé Japonsko je naše a teď zaútočíme na Koreu. Naši spojenci - Paekchané nás požádali o pomoc proti Sciliánům.
---
Pošlete vše, co máte na obranu spojence a nedovolte, aby byl zničen. Postavte základnu a zničte Sciliány.

8) Tang invasion ( 663 n.l.)

Cíl : znič Tchangy
Zničení Sciliánů před sto lety znamenalo opět mír, ale nyní na Koreu útočí čínská dynastie Tchang. Náš spojenec už padl a budeme mít co dělat, aby se naše vesnice v Koreji udržely. ---
K tomu se nic napsat nedá, prostě zničte nepřítele. Vlastně dá, je to poslední mise ve hře.

Michal Deus "Miky" (mdeus@centrum.cz)


Valid XHTML 1.0 Transitional facebook

Jste návštěvník této stránky. Z toho dnes bylo připojeno uživatelů. Práve je on-line